Tuesday, 6 December 2011

BAHASA MELAYU TAHUN 5 (PENULISAN BAH. C) TULIS JAWAPAN DALAM SATU PERENGGAN DENGAN 5 NILAI MURNI DARIPADA PUISI INI.

INI KISAH SEORANG PEMUDA
SEMENJAK KECIL GIGIH BERUSAHA
BELAJAR TIDAK PERNAH LUPA
INGIN MENJADI ORANG BERJAYA
      KE MENARA GADING TEMPAT DI TUJU
      SEMAKIN DEKAT CITA-CITA DI KALBU
      BERUSAHA TIDAK PERNAH JEMU
      INGIN MEMBALAS JASA AYAH DAN IBU
KINI IMPIAN TELAH   TERLAKSANA
MENJADI DOKTOR BERKHIDMAT  DI DESA
BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT TIDAKLAH LUPA
SEIKHLAS HATI MEMBANTU SESIAPA SAHAJA
      PESAN AYAH DAN IBU TERSEMAT DI JIWA
      MEMBERI KHIDMAT JANGANLAH MEMINTA-MINTA
      MENOLONG INSAN SETIAP MASA DAN KETIKA
      JADILAH INSAN BERBUDI PEKERTI MULIA
Jawapan:
Nilai Murni  -1) gigih berusaha     (rajin)
                     2) membalas jasa    (mengenang budi)
                     3) seikhlas hati        (jujur)
                     4) ingat pesan ayah (mendengar nasihat)
                     5) menolong           (membantu)

          Terdapat lima nilai murni yang boleh dicontohi daripada puisi di atas iaitu nilai rajin.  Contohnya kita hendaklah sentiasa gigih berusaha dan belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya.  Nilai murni yang kedua ialah mengenang budi, contoh kita mesti membalas jasa ibu ibu bapa apabila telah dewasa dan berjaya mencapai cita-cita.  Seterusnya ialah nilai jujur, contohnya sentiasa berbakti seikhlas hati kepada masyarakat terutama di desa.  Di samping itu, nilai mendengar nasihat juga mesti diamalkan contohnya selalu mengingati pesan ayah dan ibu agar berkhidmat dengan ikhlas tanpa meminta-minta.  Akhir sekali ialah nilai membantu, contohnya kita hendaklah menjadi insan yang selalu menolong orang lain setiap masa dan ketika.